Tìm học bổng
Bậc học
Ngành học
21 Th04 2015

Thông báo :” Chào đón các nhà nghiên cứu cấp cao” năm 2015

Nội dung Học bổng

Chia sẻ:
10

Cơ hội của các tài năng nghiên cứu trẻ khắp thế giới

Cơ quan nghiên cứu quốc gia (ARN) vừa công bố chương trình « Tuyển dụng các nhà nghiên cứu cấp cao » lần thứ 2. Chương trình này dành cho các cá nhân và mở rộng cho tất cả các lĩnh vực khoa học, cho phép các nhà nghiên cứu trẻ (những nhà nghiên cứu có triển vọng, có trình độ nghiên cứu mang tầm quốc tế) hay những nhà nghiên cứu có kinh nghiệm (mà sự nghiệp đã được biết đến trên tầm thế giới) của tất cả các quốc gia nhằm thực hiên một dự án nghiên cứu quan trọng trên lãnh thổ nước Pháp tại một cơ quan danh tiếng.
Đối với những nhà nghiên cứu nước ngoài : đây là cơ hội để tham gia các công trình nghiên cứu quan trọng tại Pháp trong điều kiện nghiên cứu tuyêt vời.
Những nhà nghiên cứu được chọn sẽ được tài trợ và cung cấp các phương tiện tốt nhất để thực hiện công việc nghiên cứu của mình, đồng thời có khả năng định cư lâu dài tại Pháp.
Khoản tài trợ của ANR có thể lên đến 500 k€ dành cho các nhà nghiên cứu trẻ và 1000 k€ cho các nhà nghiên cứu có kinh nghiệm, cho phép họ thành lập nhóm nghiên cứu và thực hiện một dự án từ 3 – 4 năm, quy mô và có ảnh hưởng lớn về một đề tài khoa học chưa được phổ biến tại Pháp.
Điều kiện nộp hồ sơ khá đơn giản :
• đang sinh sống ở nước ngoài (hoặc mới đến sinh sống tại Pháp)
• đối với các « nhà nghiên cứu trẻ » : đã từng làm việc bên ngoài lãnh thổ của nước Pháp tối thiểu trong vòng 24 tháng sau khi tốt nghiệp Tiến sỹ. Luận án tiến sỹ đã được bảo vệ tối thiểu cách đây 2 năm và tối đa cách đây 7 năm.
• đối với các « nhà nghiên cứu có kinh nghiệm » : phần lớn thời gian đã từng làm việc ở nước ngoài.
Đối với các tổ chức nghiên cứu của Pháp : đây là cơ hội thu hút các nhà khoa học hàng đầu của nước ngoài.
Dự án này nhằm mục đích thắt chặt quan hệ hợp tác giữa các tổ chức của Pháp và các cơ quan nghiên cứu tại nước ngoài , nhằm giúp các tổ chức này được biết đến nhiều hơn và hội nhập vào môi trường nghiên cứu quốc tế.
Hạn đăng ký cuối cùng : ngày 29/05/2015.
Để biết thêm chi tiết vui lòng xem tại trang:

http://www.consulfrance-hcm.org/Thong-bao-Chao-don-cac-nha-nghien

http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/accueil-de-chercheurs-de-haut-niveau-2015-l-appel-a-candidatures-est-lance/

Chia sẻ:
10

Ngành Học: Khác.

Danh mục học bổng: [:vi]Học bổng du học Pháp[:en]France[:].

.

970 lượt xem, 1 xem hôm nay

Apply for this Job

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 - 2018 Nguonhocbong.com - Thiết kế web chuyên nghiệp bởi OSV Media