Tìm học bổng
Bậc học
Ngành học
10 Th09 2016

Tiến sĩ PhD – Bioengineering- University of Missouri- USA

Nội dung Học bổng

Lab của thầy này đang tuyển PhD student ngành bioengineering.

Bạn nào quan tâm hoặc biết ai quan tâm thì email trực tiếp cho thầy này Teng Lim nhé: http://asm.missouri.edu/faculty/lim-t.php và cc cho Dr. Chung-ho Lin (linchu@missouri.edu).

Ngành Học: Kỹ thuật.

Danh mục học bổng: Học bổng du học Mỹ.

Bậc học: Tiến sĩ.

.

419 lượt xem, 1 xem hôm nay

Apply for this Job

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 Nguonhocbong.com - Web Developed by OSV Media