Tìm học bổng
Bậc học
Ngành học
5 Th07 2016

Fellowship NFP fellowship funded Media and Journalism courses

Nội dung Học bổng

Chia sẻ:
10

[NFP fellowship funded Media and Journalism courses]

Bạn là phóng viên hay đang làm việc cho các tổ chức xã hội dân sự muốn tham gia các khóa học như Chiến dịch truyền thông, Báo chí điều tra…hãy tham khảo đường link dưới đây và nộp đơn online ngay để xin học bổng toàn phần NFP của chính phủ thông qua Bộ Ngoại giao Hà Lan.

You are journalists or working for civil society organizations interested in Investigative journalism and other short courses which can be funded by the Netherlands Fellowship Programmes?/
Let check it out at https://rntc.com/courses/investigative-journalism

Chia sẻ:
10

Ngành Học: Báo chí&truyền thông.

Danh mục học bổng: [:vi]Học bổng du học Hà Lan[:en]Netherl s[:].

Bậc học: Fellowship.

.

1482 lượt xem, 1 xem hôm nay

Apply for this Job

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 - 2018 Nguonhocbong.com - Thiết kế web chuyên nghiệp bởi OSV Media