Tìm học bổng
Bậc học
Ngành học
4 Th09 2015

Thạc sĩ & Tiến sĩ MSc/PhD chuyên ngành điện-y sinh

Nội dung Học bổng

THÔNG TIN HỌC BỔNG
ACE nào muốn apply MSc/PhD chuyên ngành điện-y sinh, thì tham khảo giáo sư sau (xem thông tin ở hình bên).
Giáo sư trẻ, nhiệt tình, học ở US về nên cách làm việc thoải mái.
Mức học bổng:
+ MSc: 600$ + học phí
+ PhD: 1000 $ + học phí
Nếu làm project thì học bổng tăng thêm 200-500$ tùy vào output.
Gửi email bao gồm CV và academic transcript cho giáo sư nếu bạn quan tâm nhé.

hoc-bong-du-hoc-Han-Quoc

Ngành Học: Điện tử& Viễn thông Khác.

Danh mục học bổng: Học bổng du học Hàn Quốc.

Bậc học: Thạc sĩ & Tiến sĩ.

.

987 lượt xem, 2 xem hôm nay

Apply for this Job

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 Nguonhocbong.com - Web Developed by OSV Media