WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `hs_options`

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM hs_terms AS t INNER JOIN hs_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN hs_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('job_cat') AND tr.object_id IN (19, 20) ORDER BY t.name ASC

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `hs_options`

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM hs_terms AS t INNER JOIN hs_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN hs_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('subject', 'job_cat', 'job_type', 'job_tag', 'job_salary') AND tr.object_id IN (3979) ORDER BY t.name ASC

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM hs_terms AS t INNER JOIN hs_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN hs_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (3979) ORDER BY t.name ASC

Một suất học bổng toàn phần tiến sĩ của University of Southern Queensland-ngành Sinh/ Hoá - IELTS: 6.5, no bands under 6- Có publications về nano-technology/nano sensors or similar - Nguồn học bổng

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SELECT meta_value FROM hs_postmeta WHERE meta_key = 'uwpqsf-theme' GROUP BY meta_value

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM hs_terms AS t INNER JOIN hs_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN hs_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (3979) ORDER BY t.name ASC

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM hs_terms AS t INNER JOIN hs_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('job_type') AND t.term_id NOT IN (0) ORDER BY t.name ASC

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM hs_terms AS t INNER JOIN hs_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('subject') AND t.term_id NOT IN (0) ORDER BY t.name ASC

Tìm học bổng
Bậc học
Ngành học

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `hs_jr_counter_daily`

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `hs_postmeta`

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `hs_postmeta`

9 Th03 2016

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM hs_terms AS t INNER JOIN hs_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('job_type') ORDER BY t.name ASC

Một suất học bổng toàn phần tiến sĩ của University of Southern Queensland-ngành Sinh/ Hoá – IELTS: 6.5, no bands under 6- Có publications về nano-technology/nano sensors or similar

Nội dung Học bổng

[Australia]_Please contact FB Nguyen Nhi Sa who has just posted on our page for more information.

Chào mọi người, có một thầy ở Australia nhờ mình tìm giúp một bạn cho một suất học bổng toàn phần tiến sĩ của University of Southern Queensland. Đây là học bổng của trường xét hàng năm, mình được suất học bổng này vào khoảng tháng 12/2015, tuy nhiên vì một số lý do cá nhân mà mình ko thể học được như đã dự tính, và vị trí này còn trống, thầy có nhờ mình tìm người tương đương phù hợp với dự án để có thể xét nhập học học kỳ này luôn, thầy rất nice. Thông tin về yêu cầu của học bổng như sau:
– Sinh viên thuộc ngành Sinh/ Hoá – IELTS: 6.5, no bands under 6

– Có publications về nano-technology/nano sensors or similar

Theo mình đây là một cơ hội tốt để rút ngắn thời gian chờ xin học bổng, bạn nào có mong muốn đi học thì có thể email trực tiếp cho giáo sư tại Jayantha.Epaarachchi@usq.edu.au hoặc inbox mình để rõ hơn về dự án nhé.

Cảm ơn các bạn đã đọc tin.

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SELECT hs_posts.* FROM hs_posts INNER JOIN hs_postmeta ON ( hs_posts.ID = hs_postmeta.post_id ) WHERE 1=1 AND hs_posts.post_parent = 3979 AND ( ( hs_postmeta.meta_key = '_jr_attachment_type' AND CAST(hs_postmeta.meta_value AS CHAR) = 'file' ) ) AND hs_posts.post_type = 'attachment' AND ((hs_posts.post_status = 'inherit')) GROUP BY hs_posts.ID ORDER BY hs_posts.menu_order ASC

.

5357 lượt xem, 0 xem hôm nay

Apply for this Job

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 Nguonhocbong.com - Web Developed by OSV Media