Tìm học bổng
Bậc học
Ngành học
19 Th05 2016

Thạc sĩ & Tiến sĩ HỌC BỔNG TOÀN PHẦN NFP DU HỌC HÀ LAN 2016

Nội dung Học bổng

[HỌC BỔNG TOÀN PHẦN NFP DU HỌC HÀ LAN 2016]

Học bổng Netherlands Fellowship Programmes (NFP) là học bổng toàn phần từ chính phủ Hà Lan dành cho xây dựng nguồn nhân lực được đào tạo chuyên sâu cho các quốc gia đang phát triển trong đó có Việt Nam.

Học bổng du học Hà Lan được tài trợ hoàn toàn bởi Bộ Ngoại giao Hà Lan và có các khóa học sau cho các bạn lựa chọn:
– Khóa ngắn hạn
– Thạc sỹ
– Tiến sỹ

Tham khảo quá trình lựa chọn theo từng bước của NFP theo link sau nếu bạn muốn giành 1 suất học bổng toàn phần từ chính phủ Hà Lan nhé.

Link: https://www.nesovietnam.org/hoc-bong-1/hoc-bong-quan-ly-boi-to-chuc-nuffic

>> www.nesovietnam.org | 083 823 7174 | info@nesovietnam.org

Ngành Học: Tất cả ngành học.

Danh mục học bổng: Học bổng du học Hà Lan.

Bậc học: Thạc sĩ & Tiến sĩ.

.

4458 lượt xem, 1 xem hôm nay

Apply for this Job

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 - 2017 Nguonhocbong.com - Thiết kế web chuyên nghiệp bởi OSV Media