Tìm học bổng
Bậc học
Ngành học
17 Th09 2015

Thạc sĩ & Tiến sĩ Học bổng ngành nông nghiệp tại các nước Châu Á

Nội dung Học bổng

Theo Thông báo của Tổ chức SEARCA (Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture), năm học 2016-2017 SEARCA sẽ cấp học bổng toàn phần cho công dân Việt Nam đi học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) về nông nghiệp và phát triển nông thôn tại một số cơ sở đào tạo tại Phi-líp-pin, Thái Lan, Ma-lai-xi-a và In-đô-nê-xi-a. Nội dung chương trình học bổng, điều kiện dự tuyển và quy định về hồ sơ dự tuyển xin xem cụ thể trong các tài liệu đính kèm và tại website.

Link: http://www.searca.org/index.php/scholarship/graduate-scholarship/

Ngành Học: Nông nghiệp&thú y.

Danh mục học bổng: Khác.

Bậc học: Thạc sĩ & Tiến sĩ.

.

1876 lượt xem, 1 xem hôm nay

Apply for this Job

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 - 2017 Nguonhocbong.com - Thiết kế web chuyên nghiệp bởi OSV Media