Tìm học bổng
Bậc học
Ngành học
7 Th09 2015

Thạc sĩ Học bổng Master ngành Kĩ thuật/ công nghệ thông tin tại Mỹ

Nội dung Học bổng

Học bổng Master ngành Kĩ thuật/ công nghệ thông tin tại Mỹ. Chi tiết ở link đính kèm. Các bạn chia sẻ để nộp nhé. Cần review Hồ sơ đừng quên hỏi hỗ trợ từ VEFFA Mentoring (mentoring@veffa.org)! Good luck!

Link: http://heeap.org/fellowship/advancing-women-engineering

Ngành Học: Cơ khí - Tự động hóa Công nghệ thông tin Khoa học cơ bản Kỹ thuật.

Danh mục học bổng: Học bổng du học Mỹ.

Bậc học: Thạc sĩ.

.

1114 lượt xem, 1 xem hôm nay

Apply for this Job

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 Nguonhocbong.com - Web Developed by OSV Media