Tìm học bổng
Bậc học
Ngành học
25 Th06 2015

Tiến sĩ [Học bổng du học Úc- PhD]

Nội dung Học bổng

Chia sẻ:
10

Macquarie University funds Higher Degree Research (HDR) scholarships through the Macquarie Research Excellence Scholarship Scheme (MQRES) for both international and domestic candidates.

Macquarie University has a mid-year Scholarship Allocation of 30 iMQRES (for international) and 20 MQRES (for Domestic) scholarships available to newly commencing PhD candidates only.

You must meet Macquarie’s direct PhD admission and scholarship criteria.

International candidates must submit their applications before 30 September 2015*.

Domestic candidates must submit their applications before 31 October 2015*.

Successful candidates must commence by 15 December 2015.

Link: http://www.hdr.mq.edu.au/information_about/Scholarships/schol-opportunities/hdr_scholarships_domestic_and_international

Chia sẻ:
10

Ngành Học: Tất cả ngành học.

Danh mục học bổng: [:vi]Học bổng du học Úc[:en]-Australia[:].

Bậc học: Tiến sĩ.

.

1090 lượt xem, 2 xem hôm nay

Apply for this Job

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 - 2018 Nguonhocbong.com - Thiết kế web chuyên nghiệp bởi OSV Media