Tìm học bổng
Bậc học
Ngành học
18 Th05 2015

Thạc sĩ [Học bổng du học Pháp-Master]-Lagrange Scholars Program

Nội dung Học bổng

Chia sẻ:
10

Lagrange Scholars Program

The Lagrange Institute offers scholarships to international students studying physics, astrophysics, astroparticle physics, cosmology and nuclear physics at the Masters 2 (M2) level. The scholarship period is from September 2015 to June 2016. The enrolment might take place at the Université Pierre et Marie Curie (UPMC) in the Master of Physics and Application in the following Master 2 programs:

NPAC (Nuclei, Particles, Astroparticles and Cosmology / Noyaux, Particules, Astroparticules et Cosmologie) – Université Pierre et Marie Curie, Université Paris Diderot, Université Paris Sud
Or
AAIS (Astronomie, Astrophysique et Ingénierie Spatiale / Astronomy, Astrophysics and Space Engineering) – Université Pierre et Marie Curie, Observatoire de Paris, Université Paris Diderot, Université Paris-Sud, Ecole Normale Supérieure

Deadline: 15 Juin 2015

Bạn có thể nộp hồ sơ học bổng vào trường đại học Pierre et Marie Curie (UPMC) với 2 chương trình Thạc sĩ  ( ngành Vật lí) khác nhau:

– NPAC (Nuclei, Particles, Astroparticles and Cosmology / Nuclei, Particles, Astroparticle and Cosmology) – Đại học Pierre and Marie Curie, Đại học Paris Diderot, Đại học Paris Sud.

– AAIS (Astronomy, Astrophysics and Space Engineering / Astronomy, Astrophysics and Space Engineering) – Đại học Pierre and Marie Curie, Đài quan sát Paris, Đại học Paris Diderot, Đại học Paris-Sud, Ecole Normale Supérieure.

Link: http://ilp.upmc.fr/scholars-program.php

http://www2.iap.fr/master2/M2AA/Candidature.html

http://npac.lal.in2p3.fr/home/

 

Chia sẻ:
10

Ngành Học: Hàng không-Không gian Khác Khoa học cơ bản.

Danh mục học bổng: [:vi]Học bổng du học Pháp[:en]France[:].

Bậc học: Thạc sĩ.

.

1407 lượt xem, 1 xem hôm nay

Apply for this Job

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 - 2018 Nguonhocbong.com - Thiết kế web chuyên nghiệp bởi OSV Media