Tìm học bổng
Bậc học
Ngành học
4 Th12 2015

Thạc sĩ Học bổng du học Pháp- Master- Exact Sciences, the Arts, and Human and Social Sciences

Nội dung Học bổng

Chia sẻ:
10

[Học bổng du học Pháp- Master- Exact Sciences, the Arts, and Human and Social Sciences ]

The ENS de Lyon and its partners offer scholarships for excellent international students to enrol in its Masters programs in the Exact Sciences, the Arts, and Human and Social Sciences (excluding Professional Masters in teaching). Scholarships are open for foreign students. Duration of the scholarship programme is 12 months and covers 1000€/month.

The application deadline is January 16th 2016.

Study Subject(s): Scholarships are awarded in the Exact Sciences, the Arts, and Human and Social Sciences (excluding Professional Masters in teaching).
Course Level: Scholarships are provided for masters level of study.
Scholarship Provider: The ENS de Lyon
Scholarship can be taken at: France

Eligibility: -Masters Years 1 or 2 (M1, M2)
– Candidate for admission in Masters Year 1: provide proof that you have obtained a Licence (equivalent to 180 ECTS European credits) or an equivalent diploma/level recognized by the ENS de Lyon
– Candidate for admission in Masters Year 2: provide proof that you have successfully reached Masters Year 1 level (equivalent to 240 ECTS European credits) or have attained an equivalent diploma/level recognized by the ENS de Lyon (e.g. MPhil)

Scholarship Open for International Students: International students can apply for this scholarship.

Scholarship Description: The ENS de Lyon and its partners offer scholarships for excellent international students to enrol in its Masters programs in the Exact Sciences, the Arts, and Human and Social Sciences (excluding Professional Masters in teaching). The Ampère Scholarships of Excellence of the ENS de Lyon provide students with the opportunity to enrol in one of the ENS de Lyon Masters programs in the Exact Sciences, the Arts or the Human and Social Sciences (excluding the Professional Masters programs in teaching).

Number of award(s): Not Known

Duration of award(s): The scholarship awards for duration 12 months.

What does it covers? A total of 1000€/month will be awarded.

Link: http://www.ens-lyon.eu/international/scholarships-for-international-students-2015-16-214310.kjsp?RH=ENS-LYON-ANG-STUDYIN&RF=ENS-LYON-GB-Scholars

Chia sẻ:
10

Ngành Học: Âm nhạc - Nghệ thuật biễu diễn Khác Khoa học cơ bản Khoa học xã hội&nhân văn Ngôn ngữ&văn chương.

Danh mục học bổng: [:vi]Học bổng du học Pháp[:en]France[:].

Bậc học: Thạc sĩ.

.

2235 lượt xem, 1 xem hôm nay

Apply for this Job

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 - 2018 Nguonhocbong.com - Thiết kế web chuyên nghiệp bởi OSV Media