Tìm học bổng
Bậc học
Ngành học
11 Th11 2015

Đại học & Thạc sĩ Học bổng du học Mỹ- University of Hawai‘i

Nội dung Học bổng

Chia sẻ:
10

[Học bổng du học Mỹ- University of Hawai‘i]

Applications are invited for United States–South Pacific Scholarship Program (USSP) to begin in August 2016.
Scholarships are awarded to pursue Master’s and Bachelor’s degree study at the University of Hawai‘i in fields that are directly relevant to the development needs of Pacific island countries.
Deadline: February 1, 2016

Link: http://www.eastwestcenter.org/education/student-programs/us-south-pacific-scholarship

Chia sẻ:
10

Ngành Học: Khác Khoa học cơ bản Khoa học xã hội&nhân văn Kinh tế-chính trị.

Danh mục học bổng: [:vi]Học bổng du học Mỹ[:en]United States[:].

Bậc học: Đại học & Thạc sĩ.

.

1184 lượt xem, 1 xem hôm nay

Apply for this Job

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 - 2018 Nguonhocbong.com - Thiết kế web chuyên nghiệp bởi OSV Media