Tìm học bổng
Bậc học
Ngành học
16 Th09 2015

Thạc sĩ & Tiến sĩ Học bổng du học Hàn Quốc- Master/PhD (Biology, Biochemistry)

Nội dung Học bổng

Chia sẻ:
10

Thông tin thêm:
Giáo có thể qua Việt Nam khoảng giữa tháng 10 để gặp trực tiếp sinh viên
Deadline cho tuyển sinh sinh viên quốc tế là 30th of Nov., 2015
Hồ sơ: CV bằng tiếng anh, Bằng tốt nghiệp, Bảng điểm đã dịch tiếng anh, gửi email trực tiếp cho giáo sư.
Có CV của giáo để các bạn tham khảo.

hoc-bong-du-hoc-Han-Quoc
————————————————
Lab. of Cellular & Biomechanical Engineering
Department of Biomedical Engineering
Inje University, Gimhae, KOREA
Prof. Thomas Jung-Woog Shin

Objective of the Lab :
Stem Cell Researches Utilizing Engineering Methodologies
Main Topics under Investigation

1) Stem Cell : Human adult and Induced Pluripotent Stem Cells
– Control of Differentiation by combination of biological and
engineering methodologies
– Mechanotransduction, Mechanobiology
– Developing bioreactor systems to engage mechanical stimuli
on stem cells

2) Tissue Engineering for Clinical(translational) Researches :
– Xenografts for bone tissue engineering
– Conduits for Neuronal regeneration
– Biomaterials

Who can apply for the lab ?
1) Energetic, eager to develop his/her professional career in this
field
2) Backgrounds : Biology, Biochemistry and/or related experiences
Support ?
1) Tuition(85% or 100% waived depending on his/her potential)
2) Salary : $500~600 USD for MS, $1,000 USD for PhD at least.

Contact :
Prof. Thomas Jung-Woog SHIN
E-mail : biomechshin@gmail.com
Voice : +82-10-8519-3317
Web: http://cellmech.inje.ac.kr

Chia sẻ:
10

Ngành Học: Khoa học cơ bản Kỹ thuật.

Danh mục học bổng: [:vi]Học bổng du học Hàn Quốc[:en]South Korean[:].

Bậc học: Thạc sĩ & Tiến sĩ.

.

1135 lượt xem, 1 xem hôm nay

Apply for this Job

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 - 2018 Nguonhocbong.com - Thiết kế web chuyên nghiệp bởi OSV Media