Tìm học bổng
Bậc học
Ngành học
25 Th02 2016

Thạc sĩ & Tiến sĩ Học bổng du học Hàn Quốc- Master- Doctor-PLASMA BIOMEDICAL SCIENCE

Nội dung Học bổng

Chia sẻ:
10

[Học bổng du học Hàn Quốc– Master- Doctor-PLASMA BIOMEDICAL SCIENCE]

SCHOLARSHIP of Kwangwoon Uni.: Master, Doctor, Post. Doctor.
Research field: PLASMA BIOMEDICAL SCIENCE.
Documents: letter of self-introduction, transcript (submit by e-mail).
Contact: Ms. Woo Jung Choi, pbrc@kw.ac.kr

hoc-bong-du-hoc-han-quoc

Chia sẻ:
10

Ngành Học: Khác Khoa học cơ bản.

Danh mục học bổng: [:vi]Học bổng du học Hàn Quốc[:en]South Korean[:].

Bậc học: Thạc sĩ & Tiến sĩ.

.

1574 lượt xem, 1 xem hôm nay

Apply for this Job

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 - 2018 Nguonhocbong.com - Thiết kế web chuyên nghiệp bởi OSV Media