Tìm học bổng
Bậc học
Ngành học
2 Th11 2016

Thạc sĩ Học bổng du học Hà Lan- Master – 30 suất

Nội dung Học bổng

Chia sẻ:
10

[Học bổng du học Hà Lan- Master – 30 suất]

The University Twente Scholarship (UTS) is a scholarship for excellent students from both EU/EEA as well as non-EU/EEA countries, applying for a graduate programme (MSc) at the University of Twente.

Please note: The UTS is not available for Dutch and/or current UT students. This programme is also not available for Master’s programmes at the Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation (ITC).

Chia sẻ:
10

Ngành Học: Tất cả ngành học.

Danh mục học bổng: [:vi]Học bổng du học Hà Lan[:en]Netherl s[:].

Bậc học: Thạc sĩ.

.

2643 lượt xem, 1 xem hôm nay

Apply for this Job

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 - 2018 Nguonhocbong.com - Thiết kế web chuyên nghiệp bởi OSV Media