Tìm học bổng
Bậc học
Ngành học
10 Th09 2015

Đại học Học bổng du học Hà Lan- BA Liberal Arts and Sciences and BA Online Culture: Art, Media and Society

Nội dung Học bổng

Chia sẻ:
10

[Học bổng du học Hà Lan- BA Liberal Arts and Sciences and BA Online Culture: Art, Media and Society]

Tilburg University is inviting applications for scholarships in Liberal Arts and Sciences for the academic year 2016-2017. Three scholarships are available for excellent non-EEA students who are admitted to an undergraduate program at the Tilburg School of Humanities (i.e., BA Liberal Arts and Sciences and BA Online Culture: Art, Media and Society).

The application deadline is 1 April 2016.

Study Subject(s): The scholarship is to study BA Liberal Arts and Sciences and BA Online Culture: Art, Media and Society.
Course Level: 
The scholarship is to pursue undergraduate program.
Scholarship Provider: 
Tilburg University
Scholarship can be taken at:
Netherlands

Link: https://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-programs/liberal-arts-and-sciences/admission-and-application/scholarships/

Chia sẻ:
10

Ngành Học: Báo chí&truyền thông Khác Khoa học cơ bản Nghệ thuật Ngôn ngữ&văn chương.

Danh mục học bổng: [:vi]Học bổng du học Hà Lan[:en]Netherl s[:].

Bậc học: Đại học.

.

2010 lượt xem, 1 xem hôm nay

Apply for this Job

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 - 2018 Nguonhocbong.com - Thiết kế web chuyên nghiệp bởi OSV Media