Tìm học bổng
Bậc học
Ngành học
7 Th05 2015

Thạc sĩ & Tiến sĩ [Học bổng du học Đức – Master/PhD]

Nội dung Học bổng

Chia sẻ:
10

[Học bổng du học Đức – Master/PhD]

Deadline: May 11, 2015

—————————–

 SALSA

Humboldt-Universität zu Berlin, School of Analytical Sciences Adlershof (SALSA)

The 6th SALSA Call for Applications is opened from April 15th until May 11th, 2015.

For Application please register!

CONTACT

admission.salsa@hu-berlin.de

Link: https://www2.hu-berlin.de/hgs_bewerbung/school/salsa/

Chia sẻ:
10

Ngành Học: Khoa học cơ bản.

Danh mục học bổng: [:vi]Học bổng du học Đức[:en]Germany[:].

Bậc học: Thạc sĩ & Tiến sĩ.

.

989 lượt xem, 1 xem hôm nay

Apply for this Job

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 - 2018 Nguonhocbong.com - Thiết kế web chuyên nghiệp bởi OSV Media