Tìm học bổng
Bậc học
Ngành học
22 Th07 2015

Đại học & Thạc sĩ Học bổng du học Đức

Nội dung Học bổng

Chia sẻ:
10

Applications are open for Heinrich Boll Foundation scholarships available for German and international students. The foundation grant scholarships to approximately 1,000 for pursuing undergraduate, graduate & doctoral programme in all subjects offered at universities of applied sciences or universities of the arts in Germany. There are two types of scholarships i.e. student scholarship and doctoral scholarship which is offered for those students who gained their university entrance qualification in Germany to study in Germany or EU country and for those students who gained their university entrance qualification outside of Germany to pursue studies in Germany.

Study Subject(s): Scholarships are awarded in all subjects offered at universities of applied sciences or universities of the arts in Germany.
Course Level: Scholarships are available for pursuing undergraduate, graduate and doctoral degree.
Scholarship Provider: The Heinrich Boll Foundation

Link: https://www.boell.de/en/scholarships/scholarships.html

Chia sẻ:
10

Ngành Học: Âm nhạc - Nghệ thuật biễu diễn Công nghệ thông tin Khoa học cơ bản Khoa học máy tính Kỹ thuật Quản lý Tất cả ngành học Thiết kế& sáng tạo.

Danh mục học bổng: [:vi]Học bổng du học Đức[:en]Germany[:].

Bậc học: Đại học & Thạc sĩ.

.

2140 lượt xem, 3 xem hôm nay

Apply for this Job

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 - 2018 Nguonhocbong.com - Thiết kế web chuyên nghiệp bởi OSV Media