Tìm học bổng
Bậc học
Ngành học
28 Th09 2015

Tiến sĩ Học bổng của Quỹ Schlumberger- Các ngành STEM (CHỈ DÀNH CHO NỮ GIỚI)

Nội dung Học bổng

Chia sẻ:
10

Schlumberger Foundation is offering Faculty for the Future Fellowships to pursue PhD or postdoctoral studies in science, technology, engineering and mathematics (STEM) disciplines at leading universities abroad. Fellowships are awarded to female citizens of a developing country or emerging economy. Grants can be up to USD 50,000 per year for PhD courses and a maximum of USD 40,000 for Post-Doc programs.

The application deadline for the year 2016–2017 Faculty for the Future Fellowships is November 13th, 2015.

Study Subject(s): Fellowships are awarded in science, technology, engineering and mathematics (STEM) disciplines.
Course Level: Fellowships are available to pursue PhD or postdoctoral studies at leading universities abroad.
Scholarship Provider: The Schlumberger Foundation
Scholarship can be taken at: Abroad

Link: http://www.facultyforthefuture.net/

Chia sẻ:
10

Ngành Học: Cơ khí - Tự động hóa Công nghệ thông tin Công nghệ thực phẩm Điện tử& Viễn thông Giao thông vận tải Khác Khoa học cơ bản Khoa học máy tính Kỹ thuật Xây dựng.

Danh mục học bổng: Khác.

Bậc học: Tiến sĩ.

.

1712 lượt xem, 1 xem hôm nay

Apply for this Job

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 - 2018 Nguonhocbong.com - Thiết kế web chuyên nghiệp bởi OSV Media