Tìm học bổng
Bậc học
Ngành học
11 Th11 2015

Đại học & Thạc sĩ Chương trình học bổng tại Canada dành cho Khối pháp ngữ (PCBF) năm 2016

Nội dung Học bổng

Cục Đào tạo với nước ngoài trân trọng thông báo về Chương trình học bổng tại Canada dành cho Khối pháp ngữ (PCBF) năm 2016 đến các ứng viên quan tâm:
Thời hạn nộp hồ sơ: 15/12/2015
Địa chỉ liên hệ: Đại sứ quán Canada tại Việt Nam hoặc qua địa chỉ email: PCBF2016@cbie.ca
Thông tin chi tiết về chương trình học bổng ứng viên tham khảo trong tài liệu gửi kèm

Download: Guide dinformation pour les candidatures

Ngành Học: Tất cả ngành học.

Danh mục học bổng: Học bổng du học Canada.

Bậc học: Đại học & Thạc sĩ.

.

1212 lượt xem, 2 xem hôm nay

Apply for this Job

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 Nguonhocbong.com - Web Developed by OSV Media