Tìm học bổng
Bậc học
Ngành học
7 Th01 2016

Internship Các suất thực tập mùa hè tại Nhật

Nội dung Học bổng

Lại đến mùa nộp hồ sơ cả vào đại học, cả cho các kì thực tập mùa hè rồi. Gakutomo chia sẻ các cơ hội thực tập cho các bạn du học sinh có quan tâm nhé.
1. RIKEN Brain Summer Internship
http://www.brain.riken.jp/en/summer/
2. The University of Tokyo Summer Internship Program in Kashiwa (UTSIP Kashiwa) http://www.ilo.k.u-tokyo.ac.jp/summer_en
3. The University of Tokyo Research Internship Program (UTRIP) School of Science https://www.s.u-tokyo.ac.jp/en/utrip/overview/
4. Tokyo Institute of Technology International Education and Research Summer Research Programhttp://www.ipo.titech.ac.jp/tirop/program/detail_235.html
5. Okinawa Institute of Science and Technologyhttps://groups.oist.jp/grad/research-interns
6. National Institute of Genetics http://www.nig.ac.jp/jimu/soken/intern/
7. National Institute for Physiological Sciences (NIPS)http://www.nips.ac.jp/eng/graduate/applicants/internship/

Theo: http://gakutomo.com/

Ngành Học: Giáo dục&đào tạo Khác Khoa học cơ bản Khoa học xã hội&nhân văn Kỹ thuật.

Danh mục học bổng: Học bổng du học Nhật Bản.

Bậc học: Internship.

.

2037 lượt xem, 1 xem hôm nay

Apply for this Job

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 - 2017 Nguonhocbong.com - Thiết kế web chuyên nghiệp bởi OSV Media