Chia sẻ:
10

 

Royal Norwegian Embassy in Hanoi

Address:
Royal Norwegian Embassy, Hanoi Tower, 8th Floor, , 49 Hai Ba Trung Street, Hanoi, Vietnam.

Tel: +84 4 3974 8900
Fax: +84 4 3974 3301
E-mail: emb.hanoi@mfa.no;
E-mail: Visum.Hanoi@mfa.no (For all visa inquiries)

Website: http://www.norway.org.vn/

Opening hours:
08.30-12.00 & 13.00 – 16.30  Monday – Friday

nguonhocbong.com-hocbongduhocnauy

Chia sẻ:
10

1001 lượt xem, 1 xem hôm nay

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 - 2018 Nguonhocbong.com - Thiết kế web chuyên nghiệp bởi OSV Media