Tiếng Pháp

Đại khái tui có một ít kinh nghiệm xin học bổng Pháp, bao gồm học bổng Eiffel, học bổng Đại sứ quán và học bổng Ile de France – hồi tui làm hồ sơ cũng trầy trật mờ mịt lắm, tại ngoài cái quy chế ra thì chả có cái gì thiết thực, đi hỏi mấy người đi trước thì hoặc là ngại, hoặc là hỏi mà người ta bận, hoặc là người ta rảnh mà hổng thèm trả lời, bởi, hồ sơ đã xấu còn mò mẫm trong bóng tối nên… mém đậu mấy lần. Bây giờ tự thấy mình cũng có tư cách làm người đi trước rồi, quyết tâm đem cái mớ kinh nghiệm trong bụng viết ra đây cho mọi người bơi dzô học hỏi. Bạn […]

1. Học bổng trong khuôn khổ hợp tác quốc tế Gần 80% học bổng của chính phủ Pháp được cung cấp trong khuôn khổ hợp tác. Các loại học bổng này dành cho sinh viên đang theo học hoặc đã tốt nghiệp đại học thuộc các chuyên ngành khác nhau muốn tiếp tục theo học nâng cao trình độ ở Pháp. Một số loại học bổng chủ yếu ở hình thức này là : Học bổng Evariste Galois ; học bổng hợp tác vùng (Vùng Ile–de-France, vùng Poitou-Charentes) ; Học bổng của các cơ quan, tổ chức chuyên ngành : Petro Vietnam, Vietnam Airlines…. Tại Việt Nam, mọi thông tin liên quan có thể tra cứu trên mạng hoặc được nhận từ bộ phận hợp tác và hoạt động văn […]

TCF là gì ? TCF (Bài kiểm tra trình độ tiếng Pháp) là bài kiểm tra trình độ tiếng Pháp chung của Bộ Giáo dục, giảng dạy đại học và nghiên cứu Pháp, dùng để đánh giá trình độ tiếng Pháp của các thí sinh muốn đi du học tại nước này. LA LANGUE FRANÇAISE Một bài thi TCF bao gồm 2 phần: Phần một kéo dài một tiếng rưỡi gồm ba bài thi dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm, được dùng để đánh giá các kỹ năng sau : Nghe hiểu Khả năng nắm bắt các cấu trúc ngôn ngữ :ngữ pháp và từ vựng Đọc hiểu Phần hai là một bài thi viết kéo dài một tiếng bốn nhăm phút (đối với hình thức TCF TP) hoặc một tiếng rưỡi (đối […]

LA LANGUE FRANÇAISE Bài kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Pháp (TEF) là bài kiểm tra kĩ năng tiếng Pháp của người sử dụng của Phòng Thương mại và Công nghiệp Paris. Để có thêm thông tin, mời truy cập : http://www.fda.ccip.fr/tef Người đạt từ 14/20 điểm trở lên trong bài thi TEF trong vòng hai năm sau khi đạt được kết quả này được miễn thi TCF trong khuôn khổ tiến trình Campus France. Bằng DELF và bằng DALF là hai loại bằng chính thức do Bộ Giáo dục quốc gia Pháp cấp để xác nhận trình độ tiếng Pháp của các thí sinh nước ngoài và người Pháp có gốc tại một quốc gia không phải là nước Pháp ngữ và chưa có bằng trung học hoặc đại học […]

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 - 2018 Nguonhocbong.com - Thiết kế web chuyên nghiệp bởi OSV Media