Tiếng Nhật

Gần đây xuất hiện một số công ty bắt buộc sử dụng tiếng Anh trong công ty nhưng số này vẫn còn rất ít. Hầu hết các công ty Nhật Bản đều cho rằng du học sinh tốt nghiệp tại Nhật thì sẽ có đủ khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật. Việc bạn lấy các chứng chỉ là rất cần thiết, dựa vào đó có thể đánh giá một cách khách quan năng lực tiếng Nhật của bạn. Do đó, trước khi đi du học Nhật Bản, một điều kiện tiên quyết là các bạn cần phải trang bị cho mình vốn tiếng Nhật ít nhất là từ sơ cấp trở lên  (tương đương với chứng chỉ tham gia học tiếng Nhật ít nhất 150 tiết). Tuy nhiên, các […]

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 - 2018 Nguonhocbong.com - Thiết kế web chuyên nghiệp bởi OSV Media