Tiếng Đức

TestDaF là một kỳ thi tiếng dành cho người nước ngoài có dự định học tập và nghiên cứu tại Đức hoặc cần chứng minh kiến thức tiếng Đức của mình.  Công tác ra đề và chấm thi được thực hiện bởi Viện TestDaF Hagen. Trên thế giới hiện có khoảng 80 nước có các trung tâm tổ chức thi TestDaF. Tất cả các thí sinh chỉ sử dụng một đề thi duy nhất cho mỗi đợt thi. Kết quả thi được xếp theo ba hạng: – TestDaF-Niveaustufe 5 (TDN 5) – TestDaF-Niveaustufe 4 (TDN 4) – TestDaF-Niveaustufe 3 (TDN 3) Xét theo tiêu chuẩn chung về ngôn ngữ của Cộng đồng châu Âu, TestDaFNiveaustufe 3 đến 5 sẽ tương đương với B 2.1 đến C 1.2. Bạn cần TestDaF […]

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 - 2018 Nguonhocbong.com - Thiết kế web chuyên nghiệp bởi OSV Media