Văn phòng hỗ trợ du học chính thức, miễn phí của chính phủ Đài Loan

Trung tâm Dữ liệu Giáo dục Đài Loan tại Việt Nam Taiwan Education Information Center in Vietnam Taipei Economic and Cultural Office in Ho Chi Minh City 19th Floor, Flemington Tower, 182 Le Dai Hanh Street, Ward 15, District 11, Ho Chi Minh City, Vietnam Điện thoại: 84-8-3962-1745~50 ext. 837 Điện thoại trực tiếp: 84-8-3965-1562 Fax: 84-8-3965-1563 Email: tweduvn@gmail.com Website: http://tweduvn.org/

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 - 2018 Nguonhocbong.com - Thiết kế web chuyên nghiệp bởi OSV Media