Văn phòng hỗ trợ du học chính thức, miễn phí của chính phủ Nauy

  Royal Norwegian Embassy in Hanoi Address: Royal Norwegian Embassy, Hanoi Tower, 8th Floor, , 49 Hai Ba Trung Street, Hanoi, Vietnam. Tel: +84 4 3974 8900 Fax: +84 4 3974 3301 E-mail: emb.hanoi@mfa.no; E-mail: Visum.Hanoi@mfa.no (For all visa inquiries) Website: http://www.norway.org.vn/ Opening hours: 08.30-12.00 & 13.00 – 16.30  Monday – Friday

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 - 2018 Nguonhocbong.com - Thiết kế web chuyên nghiệp bởi OSV Media