Văn phòng hỗ trợ du học chính thức, miễn phí của chính phủ Ireland

          Embassy of Ireland  2nd floor, Sentinel Place 41A Ly Thai To, Hoan Kiem District, Hanoi Vietnam Tel: +84-4-3974-3291 Fax: +84-4-3974-3295 From 8:30am to  4h30pm  (Monday to Friday) Website: http://web.dfa.ie/home/index.aspx?id=71969    

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 - 2018 Nguonhocbong.com - Thiết kế web chuyên nghiệp bởi OSV Media