Văn phòng hỗ trợ du học chính thức, miễn phí của chính phủ Canada

Đại sứ quán Canada tại Việt Nam ở Hà Nội Số 31 Hùng Vương, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại : +84(4) 3734 5000 / +84 (4) 3823 5500 Fax : +84(4) 3734 5049 Email : hanoi@international.gc.ca Website: http://www.canadainternational.gc.ca/vietnam/ Tổng lãnh sự quán Canada tại Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh Tầng 10 tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: +84 (8) 3827 9899 Fax: +84 (8) 3827 9935 Email: hochi@international.gc.ca Website: http://www.canadainternational.gc.ca/vietnam/offices-bureaux/ho_chi_minh_city-ho_chi_minh_ville.aspx?lang=vie

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 - 2018 Nguonhocbong.com - Thiết kế web chuyên nghiệp bởi OSV Media