Văn phòng hỗ trợ du học chính thức, miễn phí của chính phủ Belgum

Đại sứ quán Bỉ Tầng 9 – Tháp Hà Nội – 49 Hai Bà Trưng Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội Điện thoại: ++ 84.4.3934.6179 Fax: ++ 84.4.3934.6183 Email: hanoi@diplobel.fed.be Mở cửa từ 8h30 – 12h và 13h30 – 16h thứ hai đến thứ sáu. Lãnh sự quán Bỉ 105, Dương Văn An, Khu Phố 5, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: ++ 84.8.6281.8001 Fax: ++ 84.8.6281.8010 * Email: consubel@diplobel.vn Mở cửa từ 9h00 đến 11h30 sáng thứ hai, thứ ba, thứ năm và thứ sáu.  

Đại sứ quán Bỉ Tầng 9 – Tháp Hà Nội – 49 Hai Bà Trưng Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội Điện thoại: ++ 84.4.3934.6179 Fax: ++ 84.4.3934.6183 Email: hanoi@diplobel.fed.be Mở cửa từ 8h30 – 12h và 13h30 – 16h thứ hai đến thứ sáu. Lãnh sự quán Bỉ 105, Dương Văn An, Khu Phố 5, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: ++ 84.8.6281.8001 Fax: ++ 84.8.6281.8010 * Email: consubel@diplobel.vn Mở cửa từ 9h00 đến 11h30 sáng thứ hai, thứ ba, thứ năm và thứ sáu.

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 - 2018 Nguonhocbong.com - Thiết kế web chuyên nghiệp bởi OSV Media