Văn phòng hỗ trợ du học chính thức, miễn phí của chính phủ Australia

Embassy address: 8 Dao Tan Street, Ba Dinh District, Hanoi Telephone: 3774 0100 Fax: 3774 0111 Website: http://www.vietnam.embassy.gov.au/hnoi/home.html Address: 20th Floor, Vincom Center, 47 Ly Tu Trong Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam. Telephone: +84 8 35218 100, Fax: +84 8 35218 101 Website: http://www.vietnam.embassy.gov.au/hchivietnamese/home.html

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 - 2018 Nguonhocbong.com - Thiết kế web chuyên nghiệp bởi OSV Media