Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

24/03/2015 | Giới thiệu nước Nhật

japan

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

Địa chỉ: 27 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 84-4-3846-3000 Fax: 84-4-3846-3043

Fax: 84-4-3846-3046(lãnh sự)

japan2

261 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tel: +84-8-3933-3510

Fax: +84-8-3933-3520

 

Liên hệ thông tin chung:

ryoujikan@hc.mofa.go.jp

Liên hệ thông tin về đăng ký lưu trú, hộ chiếu, chứng nhận, hộ tịch, quốc tịch, bầu cử tại hải ngoại…:

ryouji@hc.mofa.go.jp

Website: http://www.vn.emb-japan.go.jp/

1107 lượt xem, 1 xem hôm nay

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 Nguonhocbong.com - Web Developed by OSV Media